Můj výtvarný svět

Daniela Partlová

Maluji ráda prakticky všechno, portréty, zátiší, ale ze všeho nejraději jsem někde venku a maluji krajinu a přírodní motivy.
Miluji stromy, barevné proměny lesa, chladnou svěžest ranní louky. Mám ráda smířlivé šplouchání hladiny rybníka, půvab obyčejných míst. S krajinou zapomínám na čas, vnímám jen její klid a svoje souznění s ní. Nemám jedno oblíbené místo, ale ráda se vracím do krajiny Jižních Čech, na Příbramsko, do Jizerských hor, ale také na prosluněné pobřeží Brazílie nebo do severské krajiny Dánska, kde nyní žije a pracuje syn. S manželem roky vyhledáváme místa pro windsurfing a tak maluji na větrných březích rybníků a jezer, na mořském pobřeží nebo v zákrytu travnatých dun. Občas mi přitom štafle spadnou poryvem větru, barvy zalepí písek, překvapí mne večer, promoknu.

Pracuji nejraději olejovou technikou. Svůj těžký batoh s barvami (starý školní batoh mého syna) vozím a nosím, pokud to jde, s sebou. Když to nejde, používám pro malbu v plenéru pastel nebo ještě raději akvarel.

Během let jsme prošla řadou výtvarných kurzů. Považuji za velké štěstí, že jsem měla možnost pracovat a vzdělávat se pod vedením lidí, kterých si nesmírně vážím.
Moje výtvarné začátky ovlivnil pan ak. sochař Miloš Hruška, který vedl výtvarný ateliér pro mládež v Příbrami, kde jsem prožívala své výtvarné začátky, první radost z tvorby a získala ocenění v mezinárodní soutěži Nejlepší dětská evropská kresba (1. místo).

Zásadní vliv na moji malbu měl pan doc. ak. malíř Milan Perič, dlouholetý pedagog AVU, který řadu let vedl a usměrňoval můj výtvarný projev v ateliéru Praga Prima a také na mnoha kurzech Letní plenérové malby NG Praha.

Dílčím způsobem moji tvorbu ovlivnila také paní ak. sochařka Blanka Proksová.